Actualiteiten 1

(door Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof in Uden)

Zonnepanelen op het dak van uw VvE

Iedereen is er tegenwoordig mee bezig. ENERGIE! of beter de kostprijs van energie. verduurzaming heeft dan ook de boventoon in veel discussies op verjaardagsfeestjes. Vreemd is het dan ook om te horen dat het plaatsen van zonnepanelen in veel VvE’s een (bijna) onmogelijke opgave is omdat het “geld” kost.

Wij hebben inmiddels sinds 2015 zonnepanelen van de VvE op het dak liggen en ik kan u verzekeren sinds die tijd brengen ze geld op.

Overigens heeft het bij ons ook bijna 5 jaar van discussie gekost alvorens we zo ver waren. Dat is een probleem binnen de meeste VvE’s. Het is onbekend, het kost geld dus zijn we er niet van. Om dit probleem destijds te tackelen hebben we als bestuur een boekje geschreven waarbij we de bewoners stap voor stap hebben meegenomen in het hele proces van de installatie. Onderwerpen die daar zeker bij aan bod moeten komen zijn: Kan de constructie van het dak het aan en hoe komen de kabels dan te lopen, bestaat er kans op lekkage, kunnen de panelen van het dak waaien en dat soort zaken.

Daarna hebben we gekeken hoe het verzekeringstechnisch zat en ook daarover doen de wildste verhalen de rondte. Wij hebben een opstal verzekering die uitgaat van de herbouwwaarde van het gebouw en daar vallen de zonnepanelen dan ook onder alleen wordt dan de herbouwwaarde een fractie hoger.

Daarna hebben we een heel stuk geschreven over (brand)veiligheid en waaraan een installatie moet voldoen om “veilig” te zijn. We hebben een stuk geschreven over omvormers en de zonnepanelen zelf. En tot slot hebben we wat berekeningen op papier gezet met wat grafiekjes waaruit de terugverdien tijd uitgerekend kon worden. Alhoewel het geheel niet meer echt up-to-date is, blijven de basisprincipes overeind. Dus mocht u interesse hebben, het is hier terug te vinden.

Inmiddels hebben we dusdanig veel ervaring opgedaan dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat zonnepanelen georiënteerd op het zuiden meer opbrengen dan waarmee door de zonnepanelen branche gerekend wordt. Mede hierom hebben we de vergadering gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om ook individueel zonnepanelen op het dak te plaatsen aangezien een hele grote ruimte nog niet bezet was. Ook hiervoor is uiteindelijk toestemming verleend. Iedereen heeft nu “recht” op zijn/haar eigen stukje dak. Helaas heeft niet iedereen meegedaan. Maar voor deze bewoners blijft de plek gereserveerd. Wel hebben we al rekening gehouden met, en alle leidingen voorzien van zgn. ‘trekdraden’ waardoor we, als bewoners alsnog mee willen doen, niet nog een keer steigers moeten bouwen, met alle kosten van dien.

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Binnenkort is het bij ons weer zover, en ook u komt vanzelf aan de beurt: het opstellen van een nieuw Meer jaren Onderhoud Plan (MJOP). Voor velen is dit een vorm van abracadabra waar geen touw aan vast te knopen is. Gelukkig ben ik in de loop der jaren aardig, door schade en schande, wijs geworden en heb ik er enig begrip van. De overheid introduceerde afgelopen jaar het zogenaamde STAP-budget waar iedereen in zijn/haar werkzame leven ieder jaar één keer een beroep op kan doen. Ik heb dat afgelopen jaar ook gedaan en heb de cursus “kennismaking NEN 2767 en MJOP” gedaan. Een aanrader voor iedereen die wat dieper op een MJOP in wil gaan. Daarnaast staat u dan uw mannetje als het gaat om een nieuw MJOP waar een deskundige iets over roept. In de praktijk komt het nl. vaak voor dat deskundigen roepen dat iets aan vervanging toe is omdat dit in het MJOP staat. Dit laatste is natuurlijk absoluut niet noodzakelijk als iets niet kapot is. De NEN 2767 geeft u hiervoor handvatten.

Waar wij als VvE ook tegen aan liepen is dat vernieuwingen niet begroot worden of ergens terug te vinden zijn. Wij hebben daarom ons MJOP inmiddels omgedoopt tot Meer Jaren Onderhoud en Verbeter Plan (MJOVP) waardoor vernieuwingen beter planbaar zijn en in de tijd ingepland kunnen worden.

 

Laadpalen

Tot slot het onderwerp laadpalen, waar ik al eerder over schreef. Hier zijn bijzonder interessante ontwikkelingen voor VvE’s. Er zijn inmiddels partijen op de markt die voor u een complete installatie aanleggen en beheren. Iemand die dan elektrisch wil gaan rijden doet zaken met deze partij en de VvE heeft er geen om kijken naar, behalve dan dat er iedere maand afgerekend wordt door de derde partij met de VvE voor de geleverde stroom.

Afhankelijk van de afspraken tussen de VvE en deze derde partij wordt de installatie uiteindelijk een keer eigendom van de VvE. Het grote voordeel, u als VvE hoeft geen investeringen te doen.

Reacties, op- of aanmerkingen en vragen worden bijzonder op prijs gesteld: ge.peeters@gmail.com.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer