Brandveiligheid

(door Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof in Uden)

Het is weer even geleden dat ik iets geschreven heb, de reden hiervoor is dat we als VvE enorm druk zijn met heel veel dingen tegelijk. Graag houdt ik u hier in deze column op de hoogte van zaken waar we tegen aan lopen. Zo hebben we op onze vergadering in oktober gekeken naar elektrisch laden. Een van de belangrijkste tegenargumenten hierbij was de brandveiligheid en de verplichting tot het installeren van een brandmeld- en sprinklerinstallatie. Op mijn vraag als voorzitter van de vergadering of dit niet OOK zou moeten als we NIET elektrisch gaan laden bleef het in eens verdacht stil. Uiteindelijk heeft de vergadering besloten om eens naar de brandveiligheid van het HELE gebouw te laten kijken. De uitkomsten waren niet echt schokkend maar toen we er eens voor gingen zitten bleek het toch vies tegen te vallen.

Zo blijkt dus uit het bouwbesluit dat je als eigenaar, en dat zijn we natuurlijk met z’n allen, een zorgplicht hebt om je gebouw brandveilig te houden. Daarnaast bestaat er een ongeschreven regel dat als u op de hoogte bent van een bestaand probleem en er niets aan doet u op z’n minst medeverantwoordelijk bent op het moment dat het mis gaat. Dat betekent niet dat u nu, omdat u dit artikel leest bang met zijn voor represailles mijnerzijds want ik weet niet wie mijn lezers precies zijn, waar ze wonen en wat er eventueel mis zou kunnen zijn in hun gebouw. Voor hetzelfde geld heeft u alles op orde en is er niets aan de hand.

Zoals gezegd bij ons was er dus wel iets aan de hand, zo moet er een brandmeldinstallatie (BMI) komen tenzij we andere voorzieningen afbreken, ALLE doorvoeren dienen brandwerend afgewerkt te worden en er dient wat aan de elektrisch openende deuren te gebeuren. Wij zijn helaas niet in staat om zelf een BMI te installeren dus dat moeten we uitbesteden. De deuren kunnen we gelukkig ook in eigen beheer regelen evenals de doorvoeren (dachten we), totdat we eens wat verder gingen zoeken alvorens te beginnen en stuiten daarbij op onderstaande ‘problemen’.

Het Bouwbesluit artikel 1.16 lid 2: Zorgplicht zegt hierover:
Na het aanbrengen of wijzigen van een kanaal-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rook

doorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Dit betekent dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor het in correcte staat houden van de brandwerendheid van scheidingsconstructies in zijn gebouw. Maar hoe hou je als eigenaar bij waar er een nieuwe doorvoer is gemaakt in een brandwerende scheidingswand? En hoe weet je of de brandwerende eigenschappen na het doorprikken van een wand nog steeds intact zijn? Juist ja; door een logboek bij te houden. Zoals je ook een logboek hebt voor je noodverlichting, je brandblusmiddelen en alle overige zaken waarvoor de plicht bestaat om te registreren. Omdat je moet registreren en bijhouden wat de stand van zaken is moet je ook verplicht periodiek onderhoud uit laten voeren voor het eventueel herstellen van de doorvoeren.

Het Bouwbesluit stelt strenge eisen aan de mate waarin gebouwen brandwerend zijn. Die richtlijnen zijn vastgelegd in de WBDBO-eisen van het besluit: Weerslag tegen Brand Doorslag en Brand Overslag. Doorvoeringen brandwerend maken is, zo blijkt wel hier uit, vakwerk, helaas kunnen we dit dus niet zelf omdat we nooit aan kunnen tonen dat e.e.a. gecertificeerd is. We hebben geen idee wat de brandweer hier van zou vinden en al helemaal niet wat de verzekering zou zeggen in geval van brand. Wij hebben dus besloten maar eens in de buidel te tasten en dit werk uit te besteden.

Hopelijk zet dit stuk u aan om ook eens in uw eigen gebouw te kijken naar brandveiligheid, vooral ook gelet op het aantal branden de afgelopen maanden in appartementsgebouwen!

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer