Administratief beheer

Administratief beheer

Het beheer van de financiële administratie is waarschijnlijk het meest belangrijke element voor een Vereniging van Eigenaren. Er gaat namelijk nog al wat in om. Zo kunnen de reserves wel oplopen tot tienduizenden euro’s. Dan wilt u wel dat hier professioneel mee wordt omgegaan. En wat als uw buurman zijn VvE-bijdragen niet (tijdig) betaalt? Geen leuke klus om hem/haar daar mee te confronteren. Reden genoeg om hiervoor VvE-BeheerPlus in te schakelen.

VvE Basispakket | administratief beheer

Ledenadministratie

 • bijhouden ledenregister
 • innen ledenbijdragen
 • signaleren achterstallige betalingen, nemen van incassomaatregelen
 • verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan notaris
 • versturen welkomstbrief aan nieuwe leden

 

Financiële administratie

 • accorderen van facturen en verzorgen van betalingen
 • administreren van de bankrekening
 • beheren van de reserves en onderhoudsvoorziening
 • opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening
 • opstellen van een begroting en signaleren van overschrijdingen
 • treasurybeheer van uw gereserveerde onderhoudsgelden

 

Verzekeringen

 • adviseren bij keuze van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen volgens de wettelijke voorschriften
 • laten uitvoeren van een taxatie om de herbouwwaarde te bepalen
 • claimen van schadegevallen en begeleiden van de afwikkeling

 

Extra diensten

Op het gebied van administratief beheer kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, bijvoorbeeld:

 • tussentijds beschikbaar stellen van financiële overzichten
 • maandelijks beschikbaar stellen van kopie-dagafschriften
 • verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft (bv. een huismeester)
 • jaarlijks afrekenen van de verwarmingskosten

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer