Bestuurlijk beheer

Bestuurlijk beheer

Bent u moe van al die rommelige vergaderingen, waarin nooit eens een besluit wordt genomen? Het begint al bij de voorbereiding; wat komt er op de agenda? Hoeveel stemmen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen? VvE-BeheerPlus brengt helderheid in de vergadering, vanaf de voorbereiding tot de afwikkeling.

U kunt uiteraard kiezen of u zelf een bestuur vormt of dat u ook deze activiteit uitbesteedt aan VvE-BeheerPlus.

Overzicht VvE Basispakket | bestuurlijk beheer

Verzorgen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 • samenstellen agenda
 • toesturen vergaderstukken
 • regelen van vergaderlocatie
 • voorzitten van de Algemene Ledenvergadering (indien gewenst)
 • tijdens vergadering adviseren over bestuurlijke, financiële en onderhoudstechnische zaken
 • notuleren
 • verzenden notulen naar de leden
 • archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

 

Extra diensten

Op het gebied van bestuurlijk beheer kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, bijvoorbeeld:

 • organiseren van extra vergaderingen in een jaar
 • aanvullend bestuurlijk overleg
 • bijeenkomsten ten behoeve van het oprichten van een VvE
 • verzorgen van juridische ondersteuning.
1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer