Meerjaren Onderhouds Plan

Meerjaren Onderhoudsplan

Verenigingen van Eigenaren zijn wettelijk verplicht een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Een MJOP geeft u een helder overzicht van het onderhoud dat u in de komende 25 jaar kunt verwachten en de kosten die daarmee gepaard gaan. Een MJOP zorgt ervoor dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan; u weet immers precies welke reserveringen er jaarlijks nodig zijn om de kosten van het groot onderhoud te kunnen betalen. VvE-BeheerPlus kan het MJOP voor u opstellen. Wanneer u dat aan ons toevertrouwt, bent u zeker van een naadloze aansluiting tussen uw onderhoudsplanning en uw financiële planning.

Mocht u vragen hebben, neem contact met ons op.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer