Technisch beheer

Overzicht: VvE Basispakket | technisch beheer

Contractonderhoud en reparatieverzoeken

  • contracteren van aannemers en leveranciers voor het contractonderhoud
  • toezicht op een goede uitvoering
  • coördinatie van reparaties aan algemene ruimtes.

 

Groot onderhoud

  • jaarlijkse inspectie om de conditie van uw gebouw te bepalen en bovendien de voortgang van aahet Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) te volgen
  • maken of opvragen van werkomschrijvingen voor het groot onderhoud
  • opvragen van offertes en adviseren in de keuze van aannemers en leveranciers voor het groot eqonderhoud
  • contracteren van aannemers en leveranciers en toezicht op een goede uitvoering
  • vijfjaarlijks actualiseren van een bestaand Meerjaren Onderhoudsplan.
1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer