Notificatieplicht Laadpalen (deel 2)

Notificatieplicht Laadpalen (deel 2)

(door Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof in Uden)

 

Vanuit VvE’s is er enige weerstand tegen de invoering van de nieuwe wet notificatieplicht voor laadpunten binnen VvE’s. Als je hier naar kijkt kun je een paar zaken identificeren die hierbij de boventoon voeren:
– het is onveilig, want er is brandgevaar
– wij worden als ALV buiten werking gesteld, terwijl wij wel verantwoordelijk zijn
– wie gaat voor de kosten op draaien
– laat de gemeente (overheid) maar laadpalen plaatsen

Brandgevaar
Het zwaarste argument is natuurlijk de mogelijkheid van een brand. De vraag is dan ook hoe groot is de kans dat een elektrische auto aan een laadpaal in een parkeergarage spontaan in brand vliegt en waarvan dan ook nog eens het batterypack gaat branden. Daarom maar eens een gewetensvraag: hoe vaak is dit in Nederland al voorgekomen denkt u? Het antwoord op deze vraag leest u verderop in deze column.

Ik zal aan de hand van bekende feiten laten zien dat de kans op een fatale brand met een elektrische auto niet zo heel erg groot is. Je hoort vaak dat een brand in een elektrische auto altijd leidt tot problemen, gelukkig is dit niet waar. Ook een elektrische auto die “normaal” in brand staat is gewoon te blussen net als iedere andere auto. Het probleem ontstaat pas op het moment van een ‘thermal runaway’ hetgeen betekent dat één of meer cellen van de batterij in brand staan en overslaan op andere cellen. De laatst bekende gegevens dateren helaas uit 2015, maar daarin wordt geconcludeerd: “In Nederland zijn geen branden in parkeergarages bekend die werden veroorzaakt door een elektrische auto” https://www.ifv.nl/kennisplein/documents/201408-brand-in-parkeergarages.pdf.

Nu zult u natuurlijk als eerste roepen: “…en de brand in de parkeergarage in Alkmaar dan!” Daarover kan ik inmiddels kort zijn, hier was sprake van brandstichting, waarbij in 2 auto’s brandgesticht werd waaronder een elektrische Hyundai Iconiq. Nadat de brand geblust was werd in het batterijpakket een hoge temperatuur gemeten en heeft men de auto in een watercontainer ondergedompeld.  https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201021-BA-Brand-Singelgarage-Alkmaar.pdf .

Dat een enorm hete brand veel schade kan aanrichten moge duidelijk zijn. Dat dit alleen gebeurt door een brand in een accupakket van een elektrische auto is helaas een utopie. Dat blijkt na de brand in een appartementencomplex in Oosterhout waar alleen maar conventionele auto’s in de parkeergarage stonden en geen elektrische of hybride auto’s https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/202106-VRMWB-Incidentonderzoeksrapport-brand-parkeerkelder-Oosterhout.pdf .

De algehele conclusie die naar mijn mening hieruit getrokken kan worden is dat een brand in een accupakket van een elektrische auto in een parkeergarage bijzonder klein is, evenals een brand in een conventionele auto overigens.

Wist u overigens dat in een (plug-in) hybride auto eenzelfde batterypack zit als in een elektrische auto alleen een iets kleiner formaat. Omdat een laadpunt aansluiting aan allerlei wettelijke normen moet voldoen en u deze als VvE ook af kunt dwingen is daar in mijn optiek niet zoveel gevaar te duchten. Waar ik me veel meer zorgen over maak is het aantal elektrische fietsen die voorzien zijn van een lithium-ion accu (dezelfde als in een elektrische auto) en die u gewoon met een stekker in het stopcontact in uw berging zet en pas na verloop van tijd terugziet. Dit betekent dat de aansluiting niet gecontroleerd is, dat de accu overladen kan worden en dat deze uiteindelijk in brand kan vliegen.

De tijd staat niet stil en inmiddels zijn er nieuwe batterijen voor elektrische auto’s op de markt zonder de omstreden grondstof kobalt nl. de LFP-batterij wat staat voor lithium-ijzer-fosfaat, batterij bovendien zit er ook geen mangaan en nikkel meer in. Grote voordeel hiervan is dat een ‘thermal runaway” zo goed als tot het verleden behoort. Tesla plaatst deze batterijen al in haar Chinese model 3 en ook Volkswagen heeft al toegezegd deze te gaan plaatsen. Binnenkort komt ook de solide state battery op de markt waarvan al diverse autofabrikanten hebben toegezegd deze te willen gaan gebruiken.

Buiten werking stellen ALV
De ALV wordt haar bevoegdheid ontnomen door invoering van deze wet. Dit is inderdaad zo voor wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. De vraag is alleen of dit erg is? In de meeste VvE’s wordt het bestuur gevormd door, of welwillende vrijwilligers of door een externe beheerder. Bij de meeste van hen ontbreekt gedegen kennis over het onderwerp (overigens ook bij mij) om hier een duidelijk agendapunt voor te formuleren. Ditzelfde geldt over het algemeen ook voor de meeste leden. Vaak wordt er dan tegengestemd op basis van onderbuikgevoelens en populaire mediaberichten. Wat deze wet bedoelt is dat een stuk van het besluitvormingsproces wordt overgeslagen nl. gaan we wel of geen laadpalen plaatsen. U blijft echter als VvE wel verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan denk hierbij dan vooral aan:
– kunnen er veilig laadpalen geïnstalleerd worden
– wat zijn de kosten hiervoor en kunnen deze kosten gedragen worden
– waaraan moet een werkplan tenminste voldoen alvorens het bestuur dit goed kan keuren
– hoe zit het daadwerkelijk met veiligheid en moeten we hier wellicht eens naar laten kijken

Een van de zaken die bij ons speelt is: wie waarschuwt er wanneer er brand is in de parkeerkelder of waar dan ook in het gebouw en vooral wanneer dit ’s nachts zou gebeuren? Dit in een pand met voornamelijk senioren is wellicht vragen om problemen. Wellicht is het toch handig om in het algemeen al eens naar de brandveiligheid te laten kijken als u in appartementencomplex woont.

Wie draait op voor de kosten
Wie draait voor de kosten op? In principe hij/zij die de installatie wil aanschaffen. Zij mogen echter de kosten die ze maken voorleggen naar later aansluitende bewoners hetgeen natuurlijk tot rare situaties kan leiden. Daarnaast blijkt dat er wellicht voorzieningen verplicht zijn, waarvoor de VvE de kosten zal moeten dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Brandmeldinstallatie (BMI). Daarover zal de ALV zich dan moeten uitspreken.

Laadpalen in de publieke ruimte
Laat de gemeente (overheid) laadpalen in de openbare ruimte plaatsen. Dit zou natuurlijk een optie kunnen zijn, maar dit legt (als ze er al zijn) uiteindelijk een groot beslag op de openbare parkeerplaatsen en de vraag doet zich dan voor of u hier dan ook daadwerkelijk kunt laden. Gemeentes zijn dan ook erg terughoudend om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen, vooral als de eigenaar beschikt over een eigen parkeerplaats. Meestal is dan ook het antwoord op een dergelijk verzoek dat dit afgewezen wordt.

Komende tijd zullen langzaam maar zeker meer zaken duidelijk worden en zal ik dan ook hier beslist nog een keer op terugkomen.

Mijn volgende column zal ik wijden aan veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit de laatste wijzigingen op het bouwbesluit 2012.

Reacties, op- of aanmerkingen en vragen worden bijzonder op prijs gesteld: ge.peeters@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer