Over ons

Over VVE-Beheer Plus

Integriteit

VvE-BeheerPlus is een integere organisatie. Dit betekent dat alles wat wij doen in het belang is van de bij ons aangesloten VvE’s. Wij ontvangen van geen enkele (potentiële) leverancier vergoedingen of omzetpercentages. Wij werken met de bedrijven van uw voorkeur. Hebt u geen geschikt bedrijf dan vinden wij er een voor u. Onze medewerkers luisteren naar onze klanten en gedragen zich te allen tijde correct.

Lidmaatschap Branchevereniging

VvE-BeheerPlus is lid van de BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders). Natuurlijk hebben wij ook de Gedragscode ondertekend die de branchevereniging heeft samengesteld.

Privacystatement

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegegevensbescherming) van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier verplichtingen opgelegd aan organisaties en de gegevens waar zij mee omgaan. Uiteraard voldoet VvE-BeheerPlus aan deze regelgeving. Zo hebben wij Verwerkersovereenkomsten afgesloten met al onze klanten en hebben wij een Privacystatement.

Gedragscode

Omdat we lid zijn van de Branchevereniging BVVB onderschrijven we ook hun, eigenlijk ‘onze’, Gedragscode.

Klachtenprocedure

We zijn mensen en we doen elke dag opnieuw onze uiterste best voor de bij ons aangesloten VvE’s.
Mocht er een dienst niet naar tevredenheid worden uitgevoerd, krijgt u een ongepast antwoord of is er sprake van ongewenst gedrag van een medewerker dan kunt u een klacht indienen.
De betreffende klacht zal zeer serieus onderzocht worden. U leest er alles over in onze Klachtenprocedure.

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer