Anderen over ons

Anderen over ons

Mark van Thiel, directeur Van Thiel Bedrijfsmakelaardij Wijchen

“Op jouw vraag of je mij als referentie mag opgeven geef ik een volmondig ja. Ik werk nu al een aantal jaren met jou samen en ik vind dat je de taken die je hebt nauwgezet en consequent uitvoert. Bij sommige Vereniging van Eigenaars werken we nog samen, bij andere VvE’s heb je het stokje  helemaal van me overgenomen en ik ben blij dat we tot deze samenwerking zijn kunnen komen. Ik kan je dan ook aan derden van harte aanbevelen.”

Jos Cuppen, mede-eigenaar Octus Beheer

Ontwikkelaar van appartementencomplex De Wel in Uden
“Peter Timmermans van VvE-BeheerPlus heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de fase waarin de appartementen werden overgedragen van ons aan de nieuwe eigenaren. Dat heeft hij uitstekend gedaan en ik vind het een verstandige keuze van de VvE dat ook zij met hem in zee zijn gegaan. Het is best moeilijk om te laveren tussen alle verschillende belanghebbenden, maar Peter kan dat: hij is netjes, bemiddelend en kan overtuigen. VvE BeheerPlus is niet uit op het snelle gewin, maar richt zich op het opbouwen van relaties voor de lange termijn. Als ze hun werk blijven doen zoals ze het nu doen, durf ik ze aan iedereen aan te bevelen.”

Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof Uden,

Wij waren op zoek naar een nieuwe beheerder. Een van de kandidaten was VvE-BeheerPlus uit Wijchen. Op ons verzoek om schriftelijk te reageren zei Peter dat doen wij niet, ik kom zelf langs om ons verhaal uit de doeken te doen. Uiteindelijk hebben we dan ook voor hen gekozen. Niet alleen vanwege de duidelijke uitleg maar vooral vanwege alle kennis en kunde die ze in huis hebben. Daarnaast zijn ze altijd bereikbaar hetgeen heel erg gemakkelijk is.

Martien Verhoeven voorzitter VvE Villa Mes Wijchen

Wij als bestuur van V.v.E. Résidence Villa Mes Wijchen zijn zeer tevreden over
onze beheerder en de medewerker(s) van VvE-BeheerPlus.
Belangrijk voor ons dat ze transparant en betrouwbaar zijn, en met ons meedenken
in wat voor opzicht ook.

Jan van der Heijden voorzitter VvE De Citadel Beuningen

Onze samenwerking met VvEBeheerPlus ervaar ik als positief.
Er is altijd een luisterend oor en kan altijd bij hun terecht voor vragen / oplossingen.
De jaarstukken worden keurig en inzichtelijk verzorgd, en toegelicht tijdens de jaarvergadering.

Rob Hermsen secretaris VvE Zomertaling Wijchen

De VvE-bestuurder kan zich van het ene moment op het andere in een wervelwind bevinden. Plotseling doet zich iets voor, waarop de bestuurder wordt aangesproken en verwachtingsvol je antwoord wordt afgewacht. Twijfel tonen is uit den boze.

Wij vragen onze leden om een time-out, zodat wij ruggenspraak kunnen houden met onze beheerder, VvE-BeheerPlus. Deze terugkoppeling is waardevol, omdat VvE-BeheerPlus ruimte geeft voor overleg, bereikbaar is, oplossingen biedt, maar ook vanuit zijn ervaringen, ons behoedt voor misstappen.
Voor ons functioneert VvE-BeheerPlus als een ruggensteun.

Gerard ter Hart bestuurslid VvE Batavierenweg Nijmegen

“Sinds ongeveer vijf jaar is VvE-beheer Plus de beheerder van onze VvE. Een niet te grote organisatie die dicht bij ons staat, de lijnen zijn kort. We ervaren een goede advisering ten aanzien van o.a. ons MJOP. Diverse projecten zoals de renovatie van de standleidingen van de riolering, het buitenschilderwerk, hebben we onder hun deskundige technische leiding naar tevredenheid uit laten voeren.”

Gé Creemers Bestuurslid VvE De Wachters Nijmegen

Het besturen van een grote VvE als de onze is een verantwoordelijke taak en er komt veel bij kijken: opstellen van het meerjaren onderhoudsplan en de begroting, controleren van de jaarrekening, voorbereiden en in goede banen leiden van de algemene ledenvergadering, up to date houden van het huishoudelijk reglement, communiceren met de bewoners, enzovoort.

Als bestuurslid voel ik me altijd zeer gesteund door VvE-BeheerPlus. De medewerkers zijn deskundig en betrokken en ze nemen mij en andere bestuursleden veel werk uit handen. Ze denken graag mee en zetten zich actief in bij allerlei bouwkundige, ouderhouds-technische, financiële en juridische zaken waar we als VvE mee te maken hebben. Ook in noodgevallen zijn ze gemakkelijk bereikbaar en altijd bereid om te helpen.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer