Visie

Onze Visie

Ondersteuning op maat

VvE-BeheerPlus ondersteunt VvE’s bij het beheer in de breedste zin van het woord: we hebben aandacht voor het gebouw, voor de belangen van de eigenaren en voor hun woonomgeving. We gebruiken hier bewust het woord ‘ondersteunen’, want wij nemen u werk uit handen, maar u bepaalt zelf hoever u daarin wilt gaan.

Zo kan VvE-BeheerPlus de VvE-bestuurders ondersteunen bij het maken van beleidsvoorstellen en alternatieven voor de Algemene Ledenvergadering, maar wij kunnen die voorstellen ook van A tot Z uitwerken: net wat u wilt. U kunt er zelfs voor kiezen het complete bestuur aan ons over te laten. Alles wordt voor u geregeld en u hebt zelf nergens meer omkijken naar.

Nog een voorbeeld: VvE-BeheerPlus kan op uw verzoek offertes aanvragen bij aannemers of onderhoudsbedrijven, waarna u beslist met wie u in zee wilt gaan. Wij kunnen voordelen die we signaleren in de markt wel melden bij onze VvE’s, maar u bepaalt zelf of u daar gebruik van wenst te maken. U kunt ons ook vragen het hele traject van aanbesteding tot oplevering te verzorgen. Ook dan zijn wij altijd objectief.

Branche

Nog niet zo lang geleden werd het VvE-beheer vooral geregeld door makelaars en vastgoedbeleggers. Omdat dat niet hun core business is, kregen VvE’s vaak niet de begeleiding die ze nodig hadden. De branche van beheerders van Verenigingen van Eigenaren is jong, maar heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een serieuze branche. VvE-BeheerPlus zet zich actief in voor een verdere professionalisering van de VvE-beheerbranche. Communicatie, kwaliteit en openheid staan daarbij centraal.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer