Reactie op uitzending Kassa

Ingezonden brief aan de directeur van VvE Belang Nederland

Geachte heer Oomen, 

 

Alvorens mijn verhaal aan u toe te vertrouwen wil ik u wat achtergrondinformatie over mezelf geven;

Mijn naam is Gé Peeters en ben sinds de oprichting van onze VvE 12 jaar geleden voorzitter. Ik ben geen deskundige op allerlei gebieden maar ik heb ruim 40 jaar in de luchtvaart, en dus veiligheid gewerkt.

Ik behoor zoals velen tot de zwijgende meerderheid maar deze keer vind ik dat ik moet reageren. Ik heb ook uw webinar gevolgd en zag alle opmerkingen hier voorbij komen. 

Ik heb afgelopen zaterdag de uitzending van Kassa met steeds verbazingwekkender gevoelens gekeken. Helaas moet ik ook nu weer concluderen dat er sprake was van een bijzonder manipulatieve uitzending.

Men heeft schrikbarende beelden van een parkeergarage brand in Oosterhout. laten zien die uiteraard een hoop schade heeft aangericht maar ook voor een hoop ellende heeft gezorgd voor de bewoners. Hierbij geeft men aan dat het hier EXPLICIET niet gaat om een brand met een elektrisch voertuig en toch komt men tot de conclusie dat elektrische voertuigen in een parkeergarage verboden moeten worden. Als het over goede journalistiek zou gaan had ik hier tenminste de vraag verwacht: hoeveel elektrische auto’s zijn er spontaan in brand gevlogen sinds de introductie hiervan in Nederland? Maar ook hoeveel elektrische auto’s zijn er überhaupt in een parkeergarage spontaan in brand gevlogen. En hoe zit het dan met auto’s op fossiele brandstoffen.

Dan haalt men er een deskundige bij die tot de conclusie komt dat indien je e.e.a. veilig wil maken dit enkele tonnen kost. Ik weet niet hoeveel appartementencomplexen en parkeergarages er in Nederland zijn maar als die allemaal aan de normen voor veiligheid moeten voldoen hebben we het over investeringen die miljarden bedragen.

Daarna komt U, namens VvE-belang aan bod en U concludeert alleen maar dat mensen zich zorgen maken over hun veiligheid. Dit is overigens terecht maar staat naar mijn  mening los van de elektrische auto die geparkeerd staat in een parkeergarage. Hiermee geeft u naar mijn mening een fantastische voedingsbodem voor de tegenstanders van het laden van elektrische auto’s op basis van onderbuikgevoelens. Ik had hier van u als belangenbehartiger en (tot voor kort) groot voorstander van de notificatiewet die op stapel staat een iets andere reactie verwacht. 

De vertegenwoordiger van IFV geeft in zijn verhaal wel aan dat de voorgestelde maatregelen los staan van het type voertuig en dat de extra kosten voor het parkeren en laden van elektrische auto’s relatief laag zijn. Echter ook hij laat zich ondersneeuwen door de reporter als deze de vraag stelt of hij elektrisch laden zou toestaan of niet. 

 

Ik kom zelf uit de luchtvaart en heb ruim 40-jaar lang met veiligheid te maken gehad. Als ik deze uitzending bekijk zoals je hem uit het oogpunt van veiligheid zou moeten bekijken is de conclusie: we wonen in een bijzonder onveilig land: Er deugt, op het gebied van brandveiligheid in, bijna alle,  parkeerkelders helemaal niets. En dit heeft dan niets maar dan ook helemaal niets te maken met het feit dat er één of meer elektrische auto’s geparkeerd staan of opgeladen worden. De conclusie zou moeten zijn dat ALLE parkeergarages voorzien moeten worden van een brandmeldinstallatie met automatische doormelding naar de brandweer en tenminste een sprinklerinstallatie en als het enigszins mogelijk is een brandweerauto voor de deur. De vraag is of dit reëel is en of dan de kosten nog opwegen tegen de baten. Deze maatregelen moet je te allen tijde uitvoeren ongeacht het feit of er wel of geen elektrische auto in de parkeerkelder staat. De overheid en verzekeringsmaatschappijen gaan hier niets over afdwingen voor bestaande bouw omdat hier een prijskaartje aan hangt dat niemand kan of wil betalen.

Als je dit op orde hebt ga je een elektrische auto laden. Hiervoor heb je boven op de genoemde voorzieningen nodig een knop die het laden in één keer stopt, zeg maar een soort hoofdschakelaar. De rest heb je namelijk al.

 

Als ik dan ook nog een advocaat op zie treden die het parkeren van elektrische auto’s in parkeergarages wil verbieden vraag ik me af waar deze man vandaan komt. Of wil hij ook verbieden: het parkeren van elektrische fietsen, brommers, hybride auto’s met of zonder snoer, elektrische scootmobielen. Maar vooral wil hij ook verbieden mobiele telefoons, laptops etc. want daardoor ontstaan namelijk veel meer branden dan door elektrische voertuigen in een parkeerkelder.

 

Even dan nog voor de statistiek de luchtvaart is véél gevaarlijker dan het wegvervoer. Hoeveel mensen sterven er wereldwijd in de luchtvaart per jaar???? En hoeveel mensen sterven er wereldwijd in het wegvervoer????? En toch stappen we zonder nadenken over veiligheid makkelijker in een auto dan in een vliegtuig. Ditzelfde geldt denk ik ook voor het elektrisch laden van auto’s in parkeergarages.

 

Enkele algemene conclusies en vragen:

Veiligheid kost (veel) geld! 

Hoe ver wil je gaan hiermee?

Ik mis een risico inventarisatie inclusief kosten/baten analyse!

Ik mis eventuele oplossingen

Wat doen we met auto’s die voorzien zijn van de modernste (solide state of  LFP) accu technologie?

 

Ik ben bijzonder benieuwd naar uw reactie en eventuele gewijzigde standpunt in deze.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gé Peeters

Vz. VvE bevrijdingshof

Uden

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer