Anne-Marie Nauta-van As

Anne-Marie Nauta-van As

Administratief medewerker

Anne-Marie is nieuw bij VvE-BeheerPlus, zij heeft langdurig bij een ander bedrijf de financiële administratie verzorgd. Zij draagt bij ons haar steentje (steen!) bij aan de administraties van alle VvE’s en heeft het secretariaat waaronder het uitgebreide (digitale) archief onder haar hoede.

VvE BeheerPlus - team
1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer