Uw geld is veilig bij ons!

Opnieuw heeft een beheerder grote fouten gemaakt. Zij zijn niet zorgvuldig omgegaan met het geld van de VvE’s. De beheerder heeft vanuit zichzelf gedacht en niet vanuit de bij hen aangesloten klanten. Nu de beheerder failliet is gegaan is het resultaat dat de eigenaren hun gespaarde geld kwijt zijn.

Bij VvE-BeheerPlus hoeft u zich daar geen zorgen om te maken. Uw geld staat veilig op uw eigen bankrekeningen ten name van uw VvE. Bovendien wordt uw geld alleen geplaatst bij banken die vallen onder het depositogarantiestelsel.

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer