Veiligheid en de VvE, stageverslag van Yara van Maurik

Beste lezer, mijn naam is Yara van Maurik en ik neem je vandaag mee als veiligheidskundige in opleiding. Als student Integrale Veiligheidskunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch kreeg ik de kans om mijn passie voor veiligheid te combineren met praktijkervaring. Mijn stage bij een VvE stelde me in staat om diepgaand onderzoek te doen naar de veiligheidsaspecten van deze VvE. Dus, leun achterover en laat me u meenemen naar de wereld waar veiligheid en comfort samenkomen!

Veiligheid, een woord dat soms klinkt als een sirene op de achtergrond tot het moment waarop het onze volle aandacht opeist. Bij mijn VvE heeft dit woord centraal gestaan. Het gebouw en de bewoners, ontdekten dat de harmonie van veiligheid niet vanzelfsprekend is.

De grootste uitdagingen liggen bij het onbewustzijn van bewoners. Wanneer je niet weet dat iets er moet zijn of waarom het belangrijk is, snap ik dat je als bewoner je er niet druk om maakt. Toch is dit verhaal ook belangrijk voor andere VvE’s. Zowel externe als interne factoren zorgen ervoor dat verbetering van de veiligheid moeizaam verloopt. VvE’s hebben externe partijen in dienst, deze samenwerking verloopt niet altijd optimaal. Ook verschillen in leeftijd van bewoners, moeizame en langzame besluitvorming, matige samenwerking, geen animo onder bewoners en het ontbreken van kennis op bepaalde gebieden zorgen daarvoor. Herkenbaar? Dan zou ik als ik u was verder lezen.

De bewoners van deze VvE, een divers gezelschap met uiteenlopende achtergronden en leeftijden, spelen een centrale rol in het streven naar een veilige leefomgeving. Terwijl sommigen wellicht nog niet ten volle doordrongen zijn van de urgentie van een adequaat veiligheidsplan, erkennen anderen de noodzaak van deze maatregelen als een cruciale waarborg voor hun welzijn.

In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de brandveiligheid, toegang, cameratoezicht en veiligheid van voorzieningen en installaties. Let wel op, deze onderwerpen omvatten niet de hele beschrijving van het begrip veiligheid. Je kunt alles op dat gebied in orde hebben en nog steeds vallen over een stoeptegel, over de rand van een balkon vallen of klem zitten tussen de deur…

Voor het veiligheidsplan hebben bewoners mijn enquête ingevuld. De gemiddelde score van het veiligheidsgevoel scoort een 8,3. Ze voelen zich behoorlijk veilig maar wanneer je vraagt of ze zijn voorbereid op brand dan geven ze gemiddeld een 4,7.

Het bewustzijn van brand in appartementen moet omhoog! Ik sn ap dat u denkt ‘het gebeurt toch niet bij mij’. Vergeet alleen niet dat u naast, onder EN boven andere mensen woont bij wie het wel kan gebeuren of die minder oplettend zijn.

Ook hoorde ik regelmatig bewoners klagen over het vals afgaan van de rookmelders, niet zo gek als 88,5% van de bewoners de rookmelders niet/onvoldoende test.

Wanneer de batterijen leeg zijn functioneert die niet meer goed en gaat er een vals alarm af. En ik snap het wel hoor, wie test zijn rookmelder nou maandelijks? Bijna niemand. Maar toch zou ik het onthouden voordat uw rookmelder weer eens vals afgaat midden in de nacht.

Als VvE ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bewoners zijn niet altijd op de hoogte van deze verplichtingen en lopen daarom ook kans op boetes. Veiligheid hoeft geen hinder te zijn voor dagelijkse activiteiten! Laten we eens kijken naar oplossingen in plaats van dat gepraat over alles wat niet goed is. Veiligheid is immers geen doel, maar een middel om een groter doel te bereiken.

Daarom is het belangrijk.

Binnen mijn VvE staat veiligheid nu centraal. Naar aanleiding van het onderzoek en veiligheidsplan zijn meerdere maatregelen in gang gezet. Bewoners worden voorgelicht over brandpreventie en het belang van rookmelders, terwijl burenhulpverleners getraind worden om anderen te helpen in noodsituaties. Het voorstel om de Brandmeldinstallatie uit te breiden en een ontruimingsplan op te stellen, versterkt de veiligheid verder.

Om de toegang te beheren, worden richtlijnen opgesteld voor het gebruik van tags codes en sleutels. Cameratoezicht wordt verbeterd door het plaatsen van bebording en het plaatsen van camera’s op strategische locaties. Veiligheid van installaties en voorzieningen wordt gewaarborgd door het aanbrengen van bebording bij het zwembad en de fitnessruimte, het plaatsen van voorzieningen voor het opladen van elektrische fietsen, en het updaten van de bedrijfsverbanddoos.

Mijn advies aan u is om als VvE aandacht te besteden aan uw veiligheid. Kijk wat voor u het beste werkt, wat binnen het budget valt en waar vooral de bewoners het meeste baat bij hebben. Probeer erachter te komen of de VvE voldoet aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kunt u denken aan inspecties, rookmelders of bebording. Het zou een hoge boete kunnen voorkomen. Kijk ook eens of bewoners specifieke gevoelens of wensen hebben. Hopelijk komt veiligheid bij meerdere VvE’s centraal te staan. Eindelijk geen moeizame besluitvorming meer en geen valse alarmen die u midden in de nacht uit uw bed halen.

Denk mee als het gaat om uw eigen veiligheid! Is uw VvE veilig?

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer