Veiligheid

(door Gé Peeters, voorzitter VvE Bevrijdingshof in Uden)

In deze column zal ik in gaan op veiligheid in en rondom een complex maar ook in het privé appartement. De laatste jaren zijn er nogal wat branden en koolmonoxidevergiftigingen geweest in appartementencomplexen die de aandacht trokken. Dit is reden geweest voor de overheid om hierop te sturen en het wonen in een appartementencomplex op die manier wat veiliger te maken. Wat naar mijn mening echter belangrijker is dan wetgeving is hoe mensen om gaan met veiligheid. Daarover kan ik het volgende stellen: 100% veiligheid bestaat niet en veiligheid kost geld en u ziet niets terug van uw investering tenzij………….. De vraag is dan wat is veiligheid u of uw bewoners waard?

Omgevingswet
Gelukkig is de overheid inmiddels zo slim geweest om een hele hoop wetten geheel of gedeeltelijk onder te brengen in één nieuwe wet, de omgevingswet. De meest belangrijke wijziging voor appartementencomplexen is echter dat het bouwbesluit 2012 in de omgevingswet wordt opgenomen als Besluit bouwwerken. Hierin staan regels over bouwen, verbouwen en gebruiken van bouwwerken. De regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, en duurzaamheid. Met de gefaseerde invoering van deze wet worden gelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd die voor u van belang kunnen zijn. De meest in het oog springende zal ik hier aanhalen en toelichten.

Buitendeurdrangers, vrijloopdeurdrangers
Per 1 juli 2021 traden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Per 1 juli 2021 zijn in nieuwe gebouwen strengere eisen gaan gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd. Dit betekent dat indien woning deuren niet rechtstreeks op een “nooduitgang” uitkomen deze voorzien moeten worden van een deurdranger die de deur automatisch sluit nadat u, uw woning verlaat. dit om te voorkomen dat vuur naar binnen of buiten slaat indien de deur open blijft.

Liften
Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden. Wellicht is dit nog niet zo opportuun maar op termijn zult u hier toch rekening  mee moeten houden, vooral als u, uw liftinstallatie vervangt.

Rookmelders
Daarnaast treedt op 1 juli 2022 de al eerder aangekondigde verplichting in dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping.  De verplichting tot het plaatsen van tenminste 1 rookmelder per verdieping komt voort uit het feit dat uw reukvermogen als u slaapt niet meer werkt. Dus ook  rook wordt door uw reukorgaan niet waargenomen als u slaapt. De meeste mensen komen daardoor tijdens een brand niet om het leven door verbranding maar door verstikking.  Uw gehoor blijft tijdens de slaap intact waardoor u de meeste kans heeft om gealarmeerd te worden door een rookmelder die een verschrikkelijk irritante piep veroorzaakt. Als u dan toch bezig bent om een rookmelder te plaatsen is het wellicht net zo makkelijk om, voor uw eigen veiligheid, in de ruimte waar uw CV-ketel hangt een koolmonoxidemelder te plaatsen.

De beste plek voor je rookmelder
Hiervoor verwijs ik graag naar de site https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/  hier vind u de meest accurate informatie.

Koolmonoxidemelders
De overheid heeft de rookmelders per wet verplicht gesteld. Een eventuele verplichting tot het plaatsen van een koolmonoxidemelder is al sinds 2018 onderwerp van gesprek maar heeft, ondanks het feit dat er ieder jaar doden door vallen, nog niet geleid tot wetgeving. Een groot probleem van koolmonoxide is dat je het niet eens ruikt, en zien doe je het al helemaal niet. Daarom kom ik graag terug op mijn uitspraak in de inleiding wat is veiligheid U waard? Een vaak gehoorde uitspraak van mensen die het overleefd hebben is: had ik maar………… Een goede koolmonoxidemelder geplaatst in ruimtes waar verbranding plaats vindt kost een paar tientjes. Test zowel de brand- als koolmonoxidemelders jaarlijks. Vergeet niet om de brand- en koolmonoxidemelders op tijd te vervangen want de levensduur is beperkt tot 10 jaar.

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/koolmonoxide/
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/koolmonoxide#no4
https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/categorie/melden/co-melders/?utm_source=website&utm_medium=referral&utm_campaign=brandweer&utm_term=koolmonoxide

Gasketelwet
Op 1 oktober 2020 trad het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in werking. Vanaf 1 april 2022 moeten bedrijven en monteurs  gecertificeerd zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren. Dit geldt overigens ook voor rookgasafvoeren. Het nieuwe stelsel moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide vergiftiging omlaag gaat.
Vanaf 1 april 2022 mogen bedrijven zonder een geldig certificaat geen werkzaamheden meer aan gastverbrandingsinstallaties uitvoeren. Ze zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf is vanaf 1 april 2022 in overtreding. Woningbezitters, gebouweigenaren, huurders en verhuurders moeten er dus goed op toezien dat ze een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Meldingsplicht
Naast de certificering moeten ketels die een te hoog percentage koolmonoxide uitstoten, uitgeschakeld en bij de gemeente (handhavingsinstantie) gemeld worden. Er is sprake van een onveilige situatie wanneer de concentratie boven de 20ppm wordt gemeten in de opstellingsruimte. Wanneer dit onder de 5 ppm is, mag de installatie pas weer in gebruik genomen worden.

Laadpalen actueel
Met ingang van 22 oktober staat de subsidie open voor een oplaadpuntenadvies!!
Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. In dit advies staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier 1 of meer oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een parkeergelegenheid is bijvoorbeeld een parkeergarage, een halfopen carport of een open parkeerterrein.
Een adviseur moet ter plaatse een inspectie uitvoeren. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.
Voor de actuele voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie verwijs ik graag naar de site: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve/subsidie-oplaadpuntenadvies/subsidie-oplaadpuntenadvies-seeh-vve

Reacties, op- of aanmerkingen en vragen worden bijzonder op prijs gesteld: ge.peeters@gmail.com.

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer