Verduurzaming, hoe werkt dat voor een VvE?

Iedereen heeft de mond ervan vol, verduurzaming! Maar hoe werkt dit dan in de praktijk voor een VvE? Ook wij hadden geen idee. Wij hebben een VvE met 27 appartementen, energielabel A en allemaal een individuele gasketel.

Als bestuur hebben we ons oor te luister gelegd en uiteindelijk hebben we een partij uitgenodigd om ons eens te komen vertellen hoe dit dan in z’n werk zou moeten gaan. De uitkomst hiervan was teleurstellend en komt er in het kort op neer: van het gas af kost € 900.000,- en energieneutraal kost € 8.000.000,-.

Beiden gaat het niet worden al is het alleen maar omdat onze bewoners na de eerste bedragen de weg al kwijt waren. Dus tijd voor eigen onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn we ten eerste zelf heel veel wijzer geworden maar hebben we ook gezien dat verduurzaming, in ons appartementencomplex, vooral bestaat uit kleine stappen. Ik neem u hierbij graag mee in onze overwegingen en uitkomsten.

Waar staan we?

Allereerst hebben we een inventarisatie gemaakt van waar we nu staan. Hieruit blijkt o.a. dat we al een energielabel A hebben, dat onze appartementen al HR++ glas hebben, dat de spouwmuren, het dak en de vloeren geïsoleerd zijn. Tevens zien we dat alle appartementen een eigen verwarmingsketel hebben van bijna 15 jaar oud. Kan dit beter? Ja absoluut maar tegen welke prijs? En wat moet er dan gebeuren?

Te nemen maatregelen

Ik zal hier enkele maatregelen opnoemen waarvan er enkele zijn die we al snel weer afgeschoten hebben met name om de kosten/baten analyse en de winst in besparing die te behalen valt.

 • Dak na-isoleren en op peil 2023/2024 brengen te duur en wordt wellicht meegenomen bij de vervanging van het dak omstreeks 2035
 • Vervangen kozijnen en beglazing door triple glas ook dit is te duur gezien de te verwachten levensduur van de aanwezige kozijnen en glas. Daarnaast draagt het slechts in een heel beperkte mate bij aan reducering van de verwarmingskosten
 • Aanbrengen van (extra) zonnepanelen. Voor algemeen gebruik hebben we al bijna 10 jaar 45 zonnepanelen op het dak liggen die de hele behoefte aan elektrisch verbruik van de VvE dekken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor bewoners om privé zonnepanelen te leggen waarbij inmiddels meer dan de helft van de bewoners hiervan gebruik heeft gemaakt.
 • Het installeren van een warmtepomp, in welke vorm dan ook. Deze mogelijkheid hebben we uitgebreid onderzocht en daar kom ik verderop in het stuk op terug
 • Het verwarmen met infraroodpanelen
 • Het verwarmen met airco’s (ook een soort warmtepomp)

Wat wordt het plan

Dat we van het gas af moeten staat als een paal boven water, de vraag is alleen wanneer? De opmerking van Hugo de Jonge, dat appartementen (voorlopig)uitgezonderd zijn doet daar dan weer geen goed aan. U kunt niet achteroverleunen en afwachten tot het een keer van zelf gebeurt want dat gaat, geloof me, echt niet gebeuren.

Wij hebben dus gekeken wat er bij ons mogelijk is en zij n tot de conclusie gekomen dat we op dit moment nog niet hoeven, onze cv-ketels kunnen waarschijnlijk nog wel een jaar of 5 mee en er zij n voldoende onderdelen voor beschikbaar, en dus tijd hebben om uitgebreid onderzoek te doen.

Wij hebben een paar mogelijkheden op een rijtje gezet voor onze bewoners:

 • Niets doen en de boel de boel laten
 • De cv-ketel voor 2026 vervangen door een nieuwe cv-ketel.

Dit houdt dan wel in dat de rookgasafvoer vervangen of opnieuw bekleed (relinen) dient te worden. Deze kosten zijn conform splitsingsakte voor de VvE en daar is onvoldoende voor gereserveerd. Ook dienen dan de aluminium schoorstenen vervangen te worden waar ook onvoldoende voor is gereserveerd.

De vraag popt dan ook op gaan we een enkel rookgasafvoer onder handen nemen of doen we ze gelijk allemaal (kostenbesparing of toch niet?)

 • De cv-ketel uiterlijk in 2025 vervangen door een huurketel met dezelfde nadelen als hierboven al genoemd
 • De cv-ketel na 2025 vervangen door een hybridecombinatie die ook dezelfde nadelen kent als al eerder beschreven
 • De cv-ketel vervangen door een volwaardige warmtepomp (lucht-waterwarmtepomp) met een buitenunit

Probleem dat hierbij komt kijken is, dat er op het dak géén plek is voor buitenunits en het plaatsen van een buitenunit waarschijnlijk een technisch probleem zal zijn v.w.b. het aanleggen van de benodigde leidingen en kabels.

 • De cv-ketel vervangen door een volwaardige warmtepomp zonder buitenunit (ventilatielucht-waterwarmtepomp)

Deze haalt de benodigde lucht uit de woning zelf en werkt via een aanwezig ventilatieluchtsysteem (type-C)

 • De cv-ketel vervangen door een elektrische (inductie) cv-ketel

Het nadeel hiervan is dat een elektrische cv-ketel een COP van slecht 1 heeft en daardoor (relatief) veel elektriciteit gebruikt.

Met het uitzoeken van 1 oplossing liepen we echter tegen een paar problemen aan die nog niet allemaal uitgekristalliseerd zijn maar waarvan de belangrijkste eigenlijk ook de meest doorslaggevende zal zijn voor een beslissing. Als we nl. straks wel iets willen doen voor het milieu, de portemonnee of gewoon omdat we er toe verplicht worden door de overheid is dat de apparatuur wel aangesloten moet kunnen worden.

Met uitzondering van de gas cv-ketels heb je nl. voor (bijna) alle overige oplossingen 3-fase elektriciteit (380V) nodig en de meeste groepenkasten in ons appartementencomplex beschikken hier helaas nog niet over. Het aanvragen hiervan kan een heikele kwestie zijn.

Hoe werkt het dan: u dient eerst uw groepenkast aan te laten passen. Pas daarna kunt u de 3-fase aansluiting aanvragen bij uw netbeheerder. Deze gaat dan pas (en niet eerder) kijken of dit mogelijk is. Mocht dan de uitkomst zijn dat kabels verzwaard moeten worden of er extra kabels aangelegd moeten worden bedraagt de wachttijd (in ieder geval bij Enexis) bijna 2 jaar.

Kortom als je al iets zou willen, kan het nog even duren voor het zover is.

We hebben nu voorgesteld om eerst, daar waar nodig, groepenkasten aan te laten passen. Om te voorkomen dat mensen afhaken hebben we in de vergadering besloten dat de VvE deze kosten op zich neemt en daarna doorbelast aan de individuele bewoners. Zij krijgen vervolgens de mogelijkheid, om in overleg met het bestuur, deze gespreid te betalen.

Als bestuur creëren we op deze manier nog wat bedenktijd om andere zaken uit te zoeken maar ook om de techniek nog even wat werk te laten doen om andere oplossingen te zoeken.

De ruimte is helaas te kort om zaken uitgebreid uit de doeken te doen en dat geldt ook voor een eventuele presentatie. Daarom heb ik geprobeerd e.e.a. op papier te zetten in navolging van mijn boekje over zonnepanelen op een VvE dak Welkom in het oerwoud van zonnepanelen kunt u het via deze link Welkom in het oerwoud van verduurzaming.

Ik heb niet de pretentie om nu alles tot in den treure uitgekauwd te hebben en daarmee een pasklare oplossing voor iedereen aan te bieden. Ik hoop alleen dat ik een tipje van de sluier op heb kunnen lichten en u in ieder geval tot denken heb aangezet.

 

1

U betaalt maandelijks uw bijdrage servicekosten aan uw VvE

2

Wij verdelen uw bijdrage

3

Bijna de helft sparen we voor toekomstig onderhoud

Het resterende deel wordt besteed aan jaarlijkse kosten voor o.a. verzekering, onderhoud, schoonmaken en beheer